گروه معارف- اخبارعلمی وفرهنگی
برنامه مشاوره استادان گروه معارف

حذف تصاویر و رنگ‌ها

استادان گروه معارف غیراز ساعتهای حضور درکلاس ساعتهایی را به مشاوره برای دانشجویان گرامی درموضوعات مختلف اختصاص داده اند که به شرح ذیل می باشد:

استاد خالدی:

سه شنبه  17-15

استاد کریمی:

دوشنبه،سه شنبه وچهارشنبه 17-15

استاد غفاری:

یکشنبه ،شنبه وچهار شنبه   12-9

استاد نصیری:

یکشبه ودوشنبه 17-15

استاد شاه علی :

چهار شنبه ها 19-17

استاد حبیبی: همه روزه 10-8

استاد محفوظی شنبه ویکشنبه 17-15

نشانی مطلب در وبگاه گروه معارف:
http://rds.iust.ac.ir/find.php?item=25.7734.10080.fa
برگشت به اصل مطلب