گروه معارف- اخبارعلمی وفرهنگی
کتابهای درسی معارف

حذف تصاویر و رنگ‌ها

دوستان عزیز دانشجو می توانندجهت تهیه کتابهای درسی  وجزوات آموزشی گروه معارف اسلامی به کتابفروشی دانشگاه مراجعه نمایند. 

نشانی مطلب در وبگاه گروه معارف:
http://rds.iust.ac.ir/find.php?item=25.7734.10072.fa
برگشت به اصل مطلب