گروه معارف- معرفی افراد
استادان گروه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

اعضای هیات علمی گروه عبارتنداز:

دکترغلامعلی شجاع منظری-استادیار

دکتراحمدخالدی-استادیار

دکترحسین علی احمدی-استادیار

حجه الاسلام والمسلمین علی اکبرجهانی-استادیار

دکترحمیدکریمی-استادیار

دکترعلی نصیری-استادیار

دکترسیدعلیرضا واسعی-استادیار

حجه الاسلام والمسلمین مسعودمحفوظی-مربی

حجه الاسلام والمسلمین جوادغفاری-مربی

احمد رضا شاه علی - استادیار

نشانی مطلب در وبگاه گروه معارف:
http://rds.iust.ac.ir/find.php?item=25.7718.1014.fa
برگشت به اصل مطلب