[صفحه اصلی ]   [ English ]  
بخش‌های اصلی
درباره گروه معارف::
معرفی افراد::
امورپ‍ژوهش::
کتابخانه گروه::
امورآموزشی::
اخبار::
آلبوم تصویری::
پایگاه های مفید::
مقالات درس اخلاق اسلامی::
::
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
نظرسنجی
لطفا نظرتان را درخصوص سایت گروه معارف بیان فرمایید.
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
   
..
rss

AWT IMAGE

..
جزوات درسی
..
:: برنامه نیمسال دوم 88-87 ::

  شماره و گروه درس

  نام درس

  واحد

  شماره، نام خانوادگی و نام استاد

  روز ارائه درس

  ساعت ارائه درس

  ساعت امتحان

  01-054-11-90

  فارسی

  3

  382219 امین پور رحیم

  شنبه

  08:00-10:00

  11-11:00-13:00

  01-086-11-90

  اندیشه اسلامی1

  2

  382204 شجاع منظری غلامعلی

  شنبه

  08:00-10:00

  5 -11:00-13:00

  08-087-11-90

  اندیشه اسلامی2

  2

  390025 مرشد سلوک مصطفی

  شنبه

  08:00-10:00

  7 -11:00-13:00

  02-100-11-90

  تفسیر موضوعی قران

  2

  391015 اسلامی پویا سیدعلیرضا

  شنبه

  08:00-10:00

  12-11:00-13:00

  02-086-11-90

  اندیشه اسلامی1

  2

  382204 شجاع منظری غلامعلی

  شنبه

  10:00-12:00

  5 -11:00-13:00

  02-054-11-90

  فارسی

  3

  382219 امین پور رحیم

  شنبه

  10:00-12:00

  11-11:00-13:00

  03-100-11-90

  تفسیر موضوعی قران

  2

  391015 اسلامی پویا سیدعلیرضا

  شنبه

  13:30-15:00

  12-11:00-13:00

  01-100-11-90

  تفسیر موضوعی قران

  2

  382340 نصیری علی

  شنبه

  13:30-15:00

  12-11:00-13:00

  05-103-11-90

  فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

  2

  391071 ذبیح اللهی مرتضی

  شنبه

  13:30-15:00

  4 -11:00-13:00

  01-103-11-90

  فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

  2

  381065 سلیمی سعید

  شنبه

  13:30-15:15

  4 -11:00-13:00

  02-103-11-90

  فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

  2

  381065 سلیمی سعید

  شنبه

  15:30-17:00

  4 -11:00-13:00

  06-103-11-90

  فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

  2

  391071 ذبیح اللهی مرتضی

  شنبه

  15:30-17:00

  4 -11:00-13:00

  01-101-11-90

  تفسیر موضوعی نهج البلاغه

  2

  389023 موسوی سیداصغر

  شنبه

  15:30-17:00

  12-11:00-13:00

  04-091-11-90

  اخلاق اسلامی-مبانی و مفاهیم

  2

  382340 نصیری علی

  شنبه

  15:30-17:00

  3 -11:00-13:00

  03-091-11-90

  اخلاق اسلامی-مبانی و مفاهیم

  2

  382340 نصیری علی

  یک شنبه

  08:00-10:00

  3 -11:00-13:00

  04-100-11-90

  تفسیر موضوعی قران

  2

  384201 سجادی سید حسین

  یک شنبه

  08:00-10:00

  12-11:00-13:00

  03-054-11-90

  فارسی

  3

  382163 البرز پرویز

  یک شنبه

  08:00-10:00

  11-11:00-13:00

  07-054-11-90

  فارسی

  3

  390159 ارجمندی عبدالمجید

  یک شنبه

  08:00-10:00

  11-11:00-13:00

  01-087-11-90

  اندیشه اسلامی2

  2

  382204 شجاع منظری غلامعلی

  یک شنبه

  08:00-10:00

  7 -11:00-13:00

  02-087-11-90

  اندیشه اسلامی2

  2

  382204 شجاع منظری غلامعلی

  یک شنبه

  10:00-12:00

  7 -11:00-13:00

  05-086-11-90

  اندیشه اسلامی1

  2

  381027 کریمی حمید

  یک شنبه

  10:00-12:00

  5 -11:00-13:00

  08-054-11-90

  فارسی

  3

  390159 ارجمندی عبدالمجید

  یک شنبه

  10:00-12:00

  11-11:00-13:00

  04-054-11-90

  فارسی

  3

  382163 البرز پرویز

  یک شنبه

  10:00-12:00

  11-11:00-13:00

  05-100-11-90

  تفسیر موضوعی قران

  2

  384201 سجادی سید حسین

  یک شنبه

  10:00-12:00

  12-11:00-13:00

  04-099-11-90

  تاریخ امامت

  2

  384222 محفوظی مسعود

  یک شنبه

  10:00-12:00

  8 -11:00-13:00

  05-092-11-90

  ایین زندگی

  2

  384087 غفاری جواد

  یک شنبه

  10:00-12:00

  3 -11:00-13:00

  03-092-11-90

  ایین زندگی

  2

  382340 نصیری علی

  یک شنبه

  10:00-12:00

  3 -11:00-13:00

  01-092-11-90

  ایین زندگی

  2

  384087 غفاری جواد

  یک شنبه

  13:30-15:00

  3 -11:00-13:00

  06-100-11-90

  تفسیر موضوعی قران

  2

  384201 سجادی سید حسین

  یک شنبه

  13:30-15:00

  12-11:00-13:00

  05-054-11-90

  فارسی

  3

  390026 نصیری محسن

  یک شنبه

  13:30-15:00

  11-11:00-13:00

  09-054-11-90

  فارسی

  3

  390159 ارجمندی عبدالمجید

  یک شنبه

  13:30-15:00

  11-11:00-13:00

  07-103-11-90

  فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

  2

  391071 ذبیح اللهی مرتضی

  یک شنبه

  13:30-15:00

  4 -11:00-13:00

  06-054-11-90

  فارسی

  3

  390026 نصیری محسن

  یک شنبه

  15:30-17:00

  11-11:00-13:00

  03-087-11-90

  اندیشه اسلامی2

  2

  381027 کریمی حمید

  یک شنبه

  15:30-17:00

  7 -11:00-13:00

  10-054-11-90

  فارسی

  3

  390159 ارجمندی عبدالمجید

  یک شنبه

  15:30-17:00

  11-11:00-13:00

  07-100-11-90

  تفسیر موضوعی قران

  2

  384201 سجادی سید حسین

  یک شنبه

  15:30-17:00

  12-11:00-13:00

  05-099-11-90

  تاریخ امامت

  2

  384222 محفوظی مسعود

  یک شنبه

  15:30-17:00

  8 -11:00-13:00

  02-092-11-90

  ایین زندگی

  2

  384087 غفاری جواد

  یک شنبه

  15:30-17:00

  3 -11:00-13:00

  04-092-11-90

  ایین زندگی

  2

  382340 نصیری علی

  یک شنبه

  15:30-17:00

  3 -11:00-13:00

  10-087-11-90

  اندیشه اسلامی2

  2

  999011 اساتید گروه آموزشی

  دو شنبه

  08:00-10:00

  7 -11:00-13:00

  09-086-11-90

  اندیشه اسلامی1

  2

  384222 محفوظی مسعود

  دو شنبه

  08:00-10:00

  5 -11:00-13:00

  04-087-11-90

  اندیشه اسلامی2

  2

  381027 کریمی حمید

  دو شنبه

  08:00-10:00

  7 -11:00-13:00

  03-086-11-90

  اندیشه اسلامی1

  2

  382204 شجاع منظری غلامعلی

  دو شنبه

  08:00-10:00

  5 -11:00-13:00

  01-054-11-90

  فارسی

  3

  382219 امین پور رحیم

  دو شنبه

  08:00-10:00

  11-11:00-13:00

  08-103-11-90

  فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

  2

  381065 سلیمی سعید

  دو شنبه

  08:00-10:00

  4 -11:00-13:00

  02-054-11-90

  فارسی

  3

  382219 امین پور رحیم

  دو شنبه

  10:00-12:00

  11-11:00-13:00

  04-086-11-90

  اندیشه اسلامی1

  2

  382204 شجاع منظری غلامعلی

  دو شنبه

  10:00-12:00

  5 -11:00-13:00

  05-087-11-90

  اندیشه اسلامی2

  2

  381027 کریمی حمید

  دو شنبه

  10:00-12:00

  7 -11:00-13:00

  07-087-11-90

  اندیشه اسلامی2

  2

  384222 محفوظی مسعود

  دو شنبه

  10:00-12:00

  7 -11:00-13:00

  07-094-11-90

  انقلاب اسلامی ایران

  2

  387089 شاه علی احمد رضا

  دو شنبه

  15:30-17:00

  1 -11:00-13:00

  04-101-11-90

  تفسیر موضوعی نهج البلاغه

  2

  389023 موسوی سیداصغر

  دو شنبه

  15:30-17:00

  12-11:00-13:00

  05-094-11-90

  انقلاب اسلامی ایران

  2

  387089 شاه علی احمد رضا

  سه شنبه

  08:00-10:00

  1 -11:00-13:00

  06-087-11-90

  اندیشه اسلامی2

  2

  381027 کریمی حمید

  سه شنبه

  08:00-10:00

  7 -11:00-13:00

  06-086-11-90

  اندیشه اسلامی1

  2

  384222 محفوظی مسعود

  سه شنبه

  08:00-10:00

  5 -11:00-13:00

  03-054-11-90

  فارسی

  3

  382163 البرز پرویز

  سه شنبه

  08:00-10:00

  11-11:00-13:00

  07-054-11-90

  فارسی

  3

  390159 ارجمندی عبدالمجید

  سه شنبه

  08:00-10:00

  11-11:00-13:00

  08-054-11-90

  فارسی

  3

  390159 ارجمندی عبدالمجید

  سه شنبه

  10:00-12:00

  11-11:00-13:00

  04-054-11-90

  فارسی

  3

  382163 البرز پرویز

  سه شنبه

  10:00-12:00

  11-11:00-13:00

  07-086-11-90

  اندیشه اسلامی1

  2

  384222 محفوظی مسعود

  سه شنبه

  10:00-12:00

  5 -11:00-13:00

  06-094-11-90

  انقلاب اسلامی ایران

  2

  387089 شاه علی احمد رضا

  سه شنبه

  10:00-12:00

  1 -11:00-13:00

  05-091-11-90

  اخلاق اسلامی-مبانی و مفاهیم

  2

  384087 غفاری جواد

  سه شنبه

  10:00-12:00

  3 -11:00-13:00

  01-098-11-90

  تاریخ تحلیلی صدر اسلام

  2

  381027 کریمی حمید

  سه شنبه

  10:00-12:00

  8 -11:00-13:00

  03-098-11-90

  تاریخ تحلیلی صدر اسلام

  2

  382052 طریقی عبدالحسین

  سه شنبه

  13:30-15:00

  8 -11:00-13:00

  01-091-11-90

  اخلاق اسلامی-مبانی و مفاهیم

  2

  384087 غفاری جواد

  سه شنبه

  13:30-15:00

  3 -11:00-13:00

  01-094-11-90

  انقلاب اسلامی ایران

  2

  382229 خالدی احمد

  سه شنبه

  13:30-15:00

  1 -11:00-13:00

  05-054-11-90

  فارسی

  3

  390026 نصیری محسن

  سه شنبه

  13:30-15:00

  11-11:00-13:00

  09-054-11-90

  فارسی

  3

  390159 ارجمندی عبدالمجید

  سه شنبه

  13:30-15:00

  11-11:00-13:00

  05-101-11-90

  تفسیر موضوعی نهج البلاغه

  2

  389023 موسوی سیداصغر

  سه شنبه

  13:30-15:00

  12-11:00-13:00

  12-103-11-90

  فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

  2

  384222 محفوظی مسعود

  سه شنبه

  13:30-15:15

  4 -11:00-13:00

  06-054-11-90

  فارسی

  3

  390026 نصیری محسن

  سه شنبه

  15:30-17:00

  11-11:00-13:00

  08-086-11-90

  اندیشه اسلامی1

  2

  384222 محفوظی مسعود

  سه شنبه

  15:30-17:00

  5 -11:00-13:00

  10-054-11-90

  فارسی

  3

  390159 ارجمندی عبدالمجید

  سه شنبه

  15:30-17:00

  11-11:00-13:00

  02-094-11-90

  انقلاب اسلامی ایران

  2

  382229 خالدی احمد

  سه شنبه

  15:30-17:00

  1 -11:00-13:00

  02-091-11-90

  اخلاق اسلامی-مبانی و مفاهیم

  2

  384087 غفاری جواد

  سه شنبه

  15:30-17:00

  3 -11:00-13:00

  04-098-11-90

  تاریخ تحلیلی صدر اسلام

  2

  382052 طریقی عبدالحسین

  سه شنبه

  15:30-17:00

  8 -11:00-13:00

  02-098-11-90

  تاریخ تحلیلی صدر اسلام

  2

  381027 کریمی حمید

  سه شنبه

  15:30-17:00

  8 -11:00-13:00

  01-099-11-90

  تاریخ امامت

  2

  382204 شجاع منظری غلامعلی

  چهار شنبه

  08:00-10:00

  8 -11:00-13:00

  09-087-11-90

  اندیشه اسلامی2

  2

  390025 مرشد سلوک مصطفی

  چهار شنبه

  08:00-10:00

  7 -11:00-13:00

  03-103-11-90

  فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

  2

  381065 سلیمی سعید

  چهار شنبه

  08:00-10:00

  4 -11:00-13:00

  04-103-11-90

  فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

  2

  381065 سلیمی سعید

  چهار شنبه

  10:00-12:00

  4 -11:00-13:00

  03-101-11-90

  تفسیر موضوعی نهج البلاغه

  2

  389023 موسوی سیداصغر

  چهار شنبه

  10:00-12:00

  12-11:00-13:00

  02-099-11-90

  تاریخ امامت

  2

  382204 شجاع منظری غلامعلی

  چهار شنبه

  10:00-12:00

  8 -11:00-13:00

  02-101-11-90

  تفسیر موضوعی نهج البلاغه

  2

  389023 موسوی سیداصغر

  چهار شنبه

  13:30-15:00

  12-11:00-13:00

  03-094-11-90

  انقلاب اسلامی ایران

  2

  387089 شاه علی احمد رضا

  چهار شنبه

  13:30-15:00

  1 -11:00-13:00

  10-103-11-90

  فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

  2

  391015 اسلامی پویا سیدعلیرضا

  چهار شنبه

  13:30-15:15

  4 -11:00-13:00

  11-103-11-90

  فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

  2

  391015 اسلامی پویا سیدعلیرضا

  چهار شنبه

  15:30-17:00

  4 -11:00-13:00

  04-094-11-90

  انقلاب اسلامی ایران

  2

  387089 شاه علی احمد رضا

  چهار شنبه

  15:30-17:00

  1 -11:00-13:00

  03-099-11-90

  تاریخ امامت

  2

  382204 شجاع منظری غلامعلی

  چهار شنبه

  15:30-17:00

  8 -11:00-13:00

 

دفعات مشاهده: 4236 بار   |   دفعات چاپ: 1357 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 137 بار   |   0 نظر
>
Department of Islamic Studies
«بجز از حشق که ابزار سرافرازی بود ‌آزمودیم همه کار جهان بازی بود.»
Persian site map - English site map - Created in 0.234 seconds with 1009 queries by yektaweb 3573